Tiiliarkkitehtuuria

Tiili kirkkojen materiaalina keskiajalta nykypäivään

Muutamia yksittäisiä tiilikirkkoja lukuun ottamatta Suomen kirkot tehtiin 1800-luvulle asti pääasiassa puusta. Varhaisimmat tiilirakenteet kirkoissa ovat keskiaikaisten kivikirkkojen tiilipäätyjä. 1800-luvulla teollistuminen loi edellytykset tiilen käytön yleistymiselle. 1920-luvulla tiilikirkot saivat ajan ihanteen mukaan pinnakseen vaalean rappauksen.

Vaikka käsityötä vaativa tiili on monella muulla arkkitehtuurin alueella jäänyt vähäiselle käytölle, kirkkoarkkitehtuurissa tiilen kauneus ja arvokkuus on säilyttänyt huomattavan aseman.

Kuva Kari Hakli / MFA
Kuva Susanne Salin / MFA
Kuva Kari Hakli / MFA
Kuva Welin / MFA
Kuva Kari Hakli / MFA
Kuva Maija Holma, Alvar Aalto -museo
Kuva Simo Rista / MFA

Kaunis ja palonkestävä Verla

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas perustettiin vuonna 1872. Ensimmäiset tuotantorakennukset tuhoutuivat tulipalossa, joten 1890-luvulla uudet rakennukset toteutettiin tiilestä.

Teollisuuslaitosten ympärille muodostui tiivis työläisten yhdyskunta omine arjen rakennuksineen. Erinomaisesti omasta kulta-ajastaan kertova, harvinaisen hyvin säilynyt varhainen teollisuusympäristö on listattu Unescon maailmanperintökohteeksi.

Kuva Jari Kurvinen
Kuva Aukusti Heinonen
Kuva Aukusti Heinonen
Kuva Aukusti Heinonen

Alvar Aallon tiilirakennustaidetta ja -tiedettä

Alvar Aalto tutki ja testasi erilaisia tiiliä ja limityksiä kesähuvilassaan Muuratsalossa. Hän käytti tiiltä monipuolisesti myös monissa muissa suunnittelemissaan rakennuksissa. Lämpimän ilmeikkäitä seinä-, katto- ja lattiapintoja syntyi sekä sisälle että ulos.

Katso myös liitteenä oleva Alvar Aallon arkkitehtuuria -polku.

Kuva Alvar Aalto -museo
Maija Vatanen / Alvar Aalto -museo.
Kuva Alvar Aalto -museo
Maija Holma / Alvar Aalto -museo

Liitä kohteeseen

Aktiivinen polku

Tallentamaton

Omat polut

Uusi polku

Tallenna

Aktiivinen polku

Poista takiainen

Oletko varma että haluat poistaa tämän takiaisen?

Kuva Kari Hakli / MFAKuva Jari KurvinenKuva Alvar Aalto -museo