Mikä Archie on?

Avoin arkkitehtuurin oppimisympäristö

Archie avaa erilaisia näkökulmia suomalaisen arkkitehtuurin historiaan ja nykypäivään, merkittävimpiin rakennuksiin ja rakentamisen arkeen, pieniin yksityiskohtiin ja laajoihin kokonaisuuksiin, suurimpiin nimiin ja vähemmän tunnettuihin tekijöihin.

Archie on sekä kaikille arkkitehtuurista kiinnostuneille sopiva yleistajuinen informaatioympäristö että peruskoulun yläluokkien ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin ja oppiaineiden sisältöihin pohjaava tehtäväympäristö.

Kuva Nikolaj Alsterdahl

Archien tehtävät

Archiessa on valmiina eri tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät johdattelevat tutkimaan sekä Archien aineistoja, muita verkkosivustoja että omaa lähiympäristöä. Ne kannustuvat etsimään tietoa sekä kirjoittamaan, piirtämään, valokuvaamaan, videoimaan, rakentelemaan ja osallistumaan ympäristöstä käytävään keskusteluun. Käyttäjä, esimerkiksi oppilas tai opettaja, voi tuottaa Archieen myös omia tehtäviä.

Osaan tehtävistä voi vastata Archiessa tuottamalla oman vastaustakiaisen tai -polun. Osa tehtävistä tehdään oppitunneilla ja palautetaan suoraan opettajalle.

Kuva Nea Ilmevalta / Archinfo

Miten Archie toimii?

Kuka tahansa voi selata Archien julkista sisältöä. Jos haluat tuottaa omaa sisältöä sinun on rekisteröidyttävä käyttäjäksi joko Facebook-tunnuksilla tai luomalla käyttäjäprofiili.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit luoda omia sisältö- ja tehtävätakiaisia sekä ladata niihin tekstiä, kuvia ja paikkatietoja. Takiaisista voit koota Polkuja, joihin voit yhdistää myös Archieen valmiiksi tuotettuja Takiaisia. Voit muokata Takiaisia ja Polkuja yksityisesti vain omaan käyttöösi, kutsua valitun joukon tutustumaan luomaasi Polkuun ja vastaamaan sen tehtäviin tai julkaista Polkusi myös toisten iloksi ja hyödyksi.

Kuva Nea Ilmevalta / Archinfo

Liitä kohteeseen

Aktiivinen polku

Tallentamaton

Omat polut

Uusi polku

Tallenna

Aktiivinen polku

Poista takiainen

Oletko varma että haluat poistaa tämän takiaisen?

Kuva Nikolaj AlsterdahlKuva Nea Ilmevalta / ArchinfoKuva Nea Ilmevalta / Archinfo